Du er her

Spildevand

Mariagerfjord Vand a|s planlægger at investere cirka 350 millioner kroner over de næste ti år indenfor spildevandsrensning. Pengene skal blandt andet bruges til etablering af et nyt renseanlæg ved Hadsund, som skal rense spildevandet fra hele Mariagerfjord Kommune.

I dag er der ti renseanlæg, hvoraf flere er nedslidte, nogle er overbelastede og andre underbelastede, hvilket vil sige, at der ikke er spildevand nok. For at gøre de to renseanlæg tidssvarende, skulle der de næste år investeres massivt i forbedringer og vedligeholdelse.

Ved at bygge et nyt stort renseanlæg, der kan dække hele kommunens behov, opnår vi en større fleksibilitet, en mere økonomisk drift blandt andet fordi der nu kun er ét anlæg, som skal vedligeholdes, og endelig giver et nyt anlæg mulighed for at tage de allernyeste metoder i brug.

Det er også en gevinst for Mariager Fjord. Det rensede spildevand vil ikke længere blive ledt ud i fjorden, men ud i Kattegat gennem en fire kilometer lang rørledning. Første etape af det nye renseanlæg forventes taget i brug i 2013 og i 2016 vil anlægget, der også omfatter etableringen af et nyt ledningsnet, være fuldt udbygget og de eksisterende ti renseanlæg nedlagt.

Renseanlæggene i Mariagerfjord Kommune renser årligt cirka mellem fem og seks millioner kubikmeter spildevand, men det er kun cirka to millioner, som er egentligt spildevand fra boliger og industri. Den øvrige del er dræn- og overfladevand, altså regnvand fra veje og tagrender, som løber ned i kloakkerne og blandes med spildevandet. Det er naturligvis galt at bruge ressourcer på at flytte og rense noget, der fra naturens side allerede er rent. Derfor vil vi igangsætte forskellige initiativer, der på sigt skal minimere problemet.