Du er her

Renseanlæg, Mariagerfjord

Der findes i dag 1 renseanlæg i Mariagerfjord Kommune –  Mariagerfjord Renseanlæg. Renseanlægget modtager og behandler spildevand fra cirka 15.000 ejendomme, der leder spildevandet gennem cirka 750 km ledning.

Rensenanlægget blev taget i brug, og har renset spildevand siden 22. oktober 2013. Siden begyndelsen af 2017 er alt spildevand i Mariagerfjord Kommune blevet renset på renseanlægget ved Hadsund.

FAKTA
Hvad er PE?
Spildevandsbelastning måles i PE, der står for Personækvivalenter. 1 PE svarer til den mængde spildevand, et gennemsnitsmenneske bidrager med på et år.

Spildevandet måles for organisk stof (COD), kvælstof (N) og fosfor (P), som er de stoffer, der renses for i renseanlægget. Ved et vandforbrug på 40 m3/år udleder et menneske ca. 45 kg organisk stof, 4,4 kg kvælstof og 1 kg fosfor pr år.

Industrispildevand kan være meget mere koncentreret end almindelig husspildevand og skal derfor ikke bruge mere end ca. 10 m3/år til at udlede en PE.

Det nye anlæg kan rense spildevandet fra 225.000 PE.

Mariagerfjord RenseanlægKort over forventet ledningsføring fra Aars renseanlæg til Mariagerfjord Renseanlæg

Klik på billederne for at se dem i et større format